Stand van zaken

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van het project. We vullen deze pagina steeds aan met nieuwe informatie en relevante documenten met betrekking tot Zonnepark N18 Noord. Als u hiervoor suggesties hebt, dan horen wij dat graag via info@zonneparkn18noord.nl.

We hebben ook een pagina gemaakt waar we veelgestelde vragen beantwoorden. Dat zijn vragen over zonne-energie in het algemeen, over het initiatief Zonnepark N18 Noord en over de initiatiefnemer(s). De pagina met veelgestelde vragen vindt u hier.

Laatste update: 19 oktober 2023

 

Grillige markt
Het ontwikkelen van een zonnepark is een traject dat van eerste idee tot de daadwerkelijke ingebruikname meerdere jaren duurt. In die tijd kunnen we te maken krijgen met van alles dat van invloed is op de ontwikkeling van het park. Het afgelopen jaar werden wij, net als iedereen, geconfronteerd met een inflatiegolf. Materialen en arbeidskosten zijn flink duurder geworden. Het is op dit moment een grillige markt en daarom moeten we weloverwogen keuzes maken. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de financiering en de langjarige verkoop van de stroom. We hebben daarom opnieuw gekeken naar de SDE++ voor dit zonnepark.

SDE++ opnieuw aangevraagd
Vanuit de overheid is een bodem in de prijs voor stroom uit zonneparken gelegd. Hiermee stimuleert de overheid de ontwikkeling van de zonneparken. Wanneer de stroomprijs onder de bodem zakt wordt dit aangevuld. Deze regeling heet SDE++.

Bij Zonnepark N18 Noord hadden we een SDE++-beschikking die gebaseerd was op prijzen van voor de inflatiegolf. Terwijl we bij de bouw van het park te maken hebben met prijzen van na de inflatiegolf. De SDE++ subsidie die we hadden was niet meer afdoende voor een gezond verdienmodel voor het zonnepark. Voor het eerst sinds het bestaan van de SDE++ is het tarief (de bodem) van de SDE++ dan ook toegenomen, waarbij het – ook voor het eerst – mogelijk is gemaakt om opnieuw SDE++ aan te vragen.

Dat hebben we voor dit project dan ook gedaan. We krijgen naar verwachting begin 2024 bericht over de toekenning hiervan voor Zonnepark N18 Noord. Toekenning van deze SDE++ subsidie zou de realisatie van het zonnepark een grote stap dichter bij brengen.

 

Aanvraag SDE++ toegekend
In april 2022 kregen we bericht dat de SDE subsidie toegekend was. Het betekende dat we verder konden met de volgende stap; de financiering en vervolgens de bouw van het zonnepark. We hadden echter op dat moment te maken met de gevolgen van de inflatie. Materiaal- en bouwkosten waren flink gestegen en de toegekende SDE++ was gebaseerd op de oude lagere kosten. Daarom is ervoor gekozen opnieuw een aanvraag hiervoor te doen.

 

Vergunning verleend
Op 28 september 2021 heeft de gemeente Haaksbergen de definitieve omgevingsvergunning voor Zonnepark N18 Noord afgegeven. Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie kunnen daarmee dit jaar de SDE++ subsidie (Stimulering Duurzame Energieopwekking) aanvragen. Zodra de subsidie is toegekend, kan gestart worden met de verdere voorbereiding van de bouw.

 

Vooroverlegplan ingediend
Mede dankzij de bijdrage van de werkgroep hebben Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie op 16 april 2021 het vooroverlegplan Zonnepark N18 Noord ingediend bij de gemeente Haaksbergen. Het plan is samen met de omgeving tot stand gekomen. Binnen het plan is er veel aandacht en ruimte voor natuur en landschap. Het vooroverlegplan is beoordeeld door een toetsingscomité en is bovenaan geëindigd in de selectie voor het vervolgtraject tot vergunningaanvraag.