Het initiatief

Wij, Energiecoöperatie Haaksbergen en Pure Energie, hebben een initiatief voor een zonnepark in Haaksbergen langs de N18 ten noordoosten van Haaksbergen, tussen de Bolscherbeek en de N739. We noemen dit zonnepark N18 Noord.

De grootte van het zonnepark is 13,7 hectare. Conform de gedragscode Zon op Land van branchevereniging Holland Solar wordt minimaal 25 procent van de beschikbare oppervlakte niet bebouwd met zonnepanelen, maar wordt dit deel gebruikt voor landschappelijke inpassing en ecologische verbeteringen.

Binnen Zonnepark N18 Noord wordt zo'n 7,2 hectare gebruikt voor natuur en ecologische maatregelen. Dat betekent dat ongeveer 53% van het plangebied onbedekt blijft van zonnepanelen.

Naar schatting levert een zonnepark van 10,3 hectare per jaar 13,9 miljoen kilowattuur (kWh) op. Hiermee kunnen ruim 4.600 huishoudens van duurzame elektriciteit worden voorzien. Dit is circa 10 procent van het jaarlijkse elektriciteitsgebruik in de gemeente Haaksbergen.

Samen met de omgeving

In samenspraak met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben we een concreet plan gemaakt. Met de omgeving zijn we in gesprek gegaan over onder andere de inrichting en landschappelijke inpassing van het zonnepark, hinderbeperking en financiële participatie van de omgeving in het zonnepark. Wensen en suggesties van de omgeving zijn zoveel mogelijk verwerkt in het plan voor het zonnepark.

Op de volgende manier kan de omgeving participeren in Zonnepark N18 Noord:

1. Werkgroep

Het idee voor het Zonnepark N18 Noord hebben de initiatiefnemers uitgewerkt met omwonenden en andere betrokkenen. Hiervoor is een werkgroep opgericht. In januari 2021 is de werkgroep voor het eerst digitaal bij elkaar geweest. De werkgroep bestaat uit leden van de wijkraad Hassinkbrink, de wijkraad Zienesch en Wolferink en IVN Haaksbergen  

In samenspraak met de werkgroep is een concreet plan gemaakt met aandacht voor de natuur en maatschappelijke inpassing. De input is verwerkt in het plan waarmee de omgevingsvergunning is aangevraagd. Op 28 september 2021 heeft het college van B&W de definitieve vergunning verleend. 

De verslagen van de werkgroep en een aantal bijlagen van het plan staan op de informatiepagina op deze website. 

 

20210107 FotoWerkgroep

2. Lokaal eigenaarschap

Pure Energie stelt altijd een deel van een zonnepark beschikbaar voor participatie via een lokale energiecoöperatie. In dit geval is dat Energiecoöperatie Haaksbergen (ECH). Inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven kunnen via ECH meedoen. Hierdoor vloeit een deel van alle inkomsten van het zonnepark direct terug naar de lokale samenleving. Dit kan door de uitkering van rendement aan leden, maar ook via bijdragen van de energiecoöperatie aan lokale projecten.

Voor het zonnepark N18 Noord werken we samen met Energiecoöperatie Haaksbergen.

Leden van Energiecoöperatie Haaksbergen kunnen participeren in het te realiseren zonneveld. Dat kan door certificaten te kopen. Met deze zogenoemde Certificaten van lening kunt u straks delen in het rendement van de zonnevelden. De uitgifte van de certificaten start naar verwachting in 2022.

ECH Energie Cooperatie Haaksbergen

3. Omgevingsfonds

Ook stellen we een omgevingsfonds beschikbaar. We stellen 15 jaar lang 0,50 euro per opgewekte MWh per jaar (= 1.000 kilowattuur) ter beschikking aan de omgeving. Als het zonnepark in een jaar 13,7 miljoen kWh opwekt, gaat er dat jaar 6.900 euro naar het omgevingsfonds. Waar dit omgevingsfonds voor wordt gebruikt, bepaalt de omgeving zelf en dat bespreken we ook graag met betrokkenen zoals de werkgroep.